Πανεπιστήμιο Cagliari - Κέντρο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (UNICA - CCB)

Το Κέντρο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (CCB) ανήκει στο Τμήμα Επιστημών της Ζωής και του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι (UNICA) Ιταλίας. Ιδρύθηκε επίσημα το 2003 αλλά συμπεριλαμβάνει και την Τράπεζα Γενετικού Υλικού της Σαρδηνίας (BG-SAR) που ιδρύθηκε το 1997. Βρίσκεται στο Κάλιαρι, στο χώρο του Βοτανικού Κήπου.
Το CCB και η BG-SAR διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας της Σαρδηνίας και στην προστασία των πιο ευαίσθητων οικοσυστημάτων, στοχεύοντας στη διατήρηση των ενδημικών taxa, κυρίως των απειλούμενων αλλά και αυτών που παρουσιάζουν φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον.

Οι κύριες δραστηριότητες και τομείς έρευνας είναι η επιτόπια και εκτός τόπου διατήρηση, η συστηματική βοτανική και η γενετική της διατήρησης, τα ξενικά είδη, η φυτοεξυγίανση, και η αρχαιοβοτανική.

Δεξιότητες

  • Περισσότερο από δέκα χρόνια εμπειρία στην επιτόπια (in situ) και εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση της Μεσογειακής χλωρίδας
  • Μελέτη, διαχείριση και προστασία της ιθαγενούς χλωρίδας συμπεριλαμβανομένων των ενδημικών και απειλούμενων taxa
  • Συμμετοχή σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (APQ, Interreg, LIFE+, ENPI) και σε δίκτυα (GENMEDA, ENSCONET, RIBES)
  • Περισσότερες από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 400 παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια τα τελευταία δέκα χρόνια
  • Συνεργασίες με δημόσιες αρχές και μελετητικά γραφεία που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυτογενετικών πόρων (φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, δασικές υπηρεσίες, τοπικούς φορείς)
  • Ευρεία εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων, μεταπτυχιακών θερινών σχολείων, συναντήσεων εργασίας, και εκδηλώσεων σχετικά με τη διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας