Περιφερειακό Υπουργείο Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης - Κέντρο Εφαρμοσμένης Δασικής Έρευνας

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Δασικής Έρευνας (CIEF) της Περιφέρειας Βαλένθια της Ισπανίας ιδρύθηκε το 2005 για να ενισχύσει την έρευνα και καινοτομία στον τομέα της διατήρησης των δασών και της άγριας χλωρίδας.

Η ίδρυση του CIEF βασίστηκε στην Τράπεζα Σπερμάτων (τράπεζα σπόρων) που δημιουργήθηκε το 1994 για να στηρίξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναδάσωσης που σχεδιάστηκε μετά από μια περίοδο μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Σταδιακά, τρία νέα τμήματα ενσωματώθηκαν: η μονάδα Μνημειακών Δένδρων, η μονάδα Διατήρησης Απειλούμενης Χλωρίδας, και η μονάδα Φυτοπαθολογίας Δασών. Σήμερα οι υποδομές του CIEF, σε έκταση μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων, περιλαμβάνουν εργαστήρια για την επεξεργασία καρπών, ψυχρούς θαλάμους αποθήκευσης για τη διατήρηση σπόρων, εργαστήρια για δοκιμές και αναλύσεις, οπωρώνες για ζωντανές συλλογές φυτών, και φυτώρια.

Το CIEF διαθέτει μακρά εμπειρία συμμετοχών σε έργα περιφερειακού, εθνικού και Ευρωπαϊκού επιπέδου. Ορισμένα από τα κύρια έργα που έχουν εκπονηθεί είναι τα Genmedoc, Semclimed, Ripidurable, GreenInfraNet, και LIFE+ Renaix el Bosc. Το CIEF συντόνισε την ανάπτυξη του Δικτύου Μεσογειακών τραπεζών γενετικού υλικού “GENMEDA”.

Δεξιότητες

  • 20 χρόνια εμπειρίας στη διατήρηση και παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Εκπόνηση μελετών και δράσεων για τη διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση ιθαγενών φυτικών ειδών
  • Συμμετοχή σε πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα (Interreg, LIFE and ENPI)