Οδηγός καλών πρακτικών αποκατάστασης

Κατεβάστε τον "Οδηγό καλών πρακτικών για την αποκατάσταση Μεσογειακών οικοτόπων" εδώ (αρχείο PDF, Αγγλική εκδοχή).

Κατεβάστε τον Οδηγό μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ (αρχείο PDF).

Κατεβάστε τον Οδηγό μεταφρασμένο στα Ιταλικά εδώ (αρχείο PDF).

Κατεβάστε τον Οδηγό μεταφρασμένο στα Γαλλικά", εδώ (PDF file).

Κατεβάστε τον Οδηγό μεταφρασμένο στα Ισπανικά, "Guía de Buenas Prácticas de Restauración en Hábitats Mediterráneos", εδώ (αρχείο PDF, έκδ. 2).